Høy varmekomfort

Vannbåren gulvvarme, eventuelt i kombinasjon med radiatorer, gir en lun og behagelig varme. Vannet som sirkulerer i gulvrørene, holder ikke mer enn 20-40 °C, og gulvets overflate er bare noen grader varmere enn romtemperaturen.

Dette sikrer en optimal varmekomfort.

Sunnere inneklima

Gulv og radiatorer som varmes opp med varmt vann har lave overflatetemperaturer. Det betyr at plagene med støv som blir brent og virvles opp slik som fra mange elektriske panelovner, nærmest er eliminert. Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler derfor vannbåren gulvvarme.

Energifleksibilitet - god varmeøkonomi

Med vannbåren varme har du mulighet til full energifleksibilitet. Du velger selv energikilden. Olje, gass, pellets (bio), varmepumpe (jord- eller sjø), ved, sol og elektrisitet er mulige alternativer, enten alene eller to i kombinasjon. De mest populære kombinasjoner av varmekilder er olje/el, varmepumpe/el og varmepumpe/ gass (LPG).

Skånsom mot miljøet

Med vannbåren varme kan du velge den minst forurensende energikilden. Bruk av olje til oppvarming medfører utslipp av CO2, og bruk av fonybar energi vil dermed medføre en miljøforbedring. Ensidig bruk av strøm vil imidlertid medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er at vi har et felles Nord-europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet.Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutstipp som direkte bruk av olje. Sammenliknet med kullkraften er derfor olje og gass, trepellets (bio) og varmepumper langt mer miljøvennlige. Solenergi og trepellets (bio) er helt CO2-frie. (Trepellets er CO2 nøytral). Derfor vil vannbåren varme være langt mer skånsom mot miljøet enn ensidig elektrisk oppvarming basert på betydelig bruk av kullkraft.

Sikkert og trygt

Til vannbåren gulvvarme brukes solide rør av spesialbehandlet plast, som er utviklet for å tåle år etter år etter år med varmt, sirkulerende vann. Derfor behøver du ikke bekymre deg for at det skal kunne oppstå vannlekkasje. Det er heller ingen fare for algevekst. Når det gjelder stråling, er vannbåren gulvvarme helt strålingsfri i motsetning til elektriske varmekabler.

Arkitektonisk frihet

Med gulvvarme får du ingen begrensninger å ta hensyn til når det gjelder innredning og møblering.

Moderne og fremtidsrettet

Vannbåren varme er fremtidens løsning, enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eldre hus. Du kan selv velge energikilder og blir ikke ensidig avhengig av elektrisitet. Et vannbasert anlegg kan også lett tilpasses nye, miljøvennlige energikilder.

Kilde: www.boligvarme.no